[In-Stock] GMK Metropolis R2

3,600,000₫
Kit
Kit

Mô tả

  • Produced by GMK
  • Profile: Cherry
  • Sculpt: 1-1-2-3-4-4
  • Legends: Doubleshot
  • Plastic: ABS
  • Hàng có sẵn, ting ting là ship
 [In-Stock] GMK Metropolis R2
 [In-Stock] GMK Metropolis R2
 [In-Stock] GMK Metropolis R2