[In-Stock] CRP R6

1,700,000₫
Kit
Kit

Mô tả

  • HammerWorks 
  • Material: PBT 
  • Thickness: 1.8 mm 
  • Legends: Dye-subbed 
  • Profile: Cherry Compatible with Cherry MX switches and clones 
  • Mỗi kit XEROX 6001 Russian, 3011-HBI, 2551-HAD, BASE-All Red, Tiupe-R-White, Black on Black, MODS-40S, MODS-60S, MODS-80S, MODS-90S được tặng kèm 1 nút logo Hammer R1 (màu sắc random)
  • Màu mod: tương đồng với màu U9 trên các set GMK classic beige 
  • Màu alpha: tương đồng với màu của round 4 Thời gian trả hàng dự kiến: 3-6 tháng tùy số lượng order
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6
 [In-Stock] CRP R6